Byggeadministration.dk ApS

Rådgivning - Stiftelse af andelsboligforening

Henrik Bræmer beskæftiger sig med alle juridiske forhold inden for fast ejendom og har specialiseret sig i rådgivning af ejendommens beboere i forbindelse med stiftelse af andelsboligforening. Det har medført stiftelse af mere end 150 andelsboligforeninger.

Det er vigtigt, at alle forhold vurderes konkret, og beboerne får professionel rådgivning, således at der alene stiftes en andelsboligforening, såfremt det kan ske på et velinformeret og solidt grundlag.

I forbindelse med den første økonomiske gennemgang af materialet, vil vi sammen me de beboere der har taget initiativ til stiftelsen gennemgå finansiering, langsigtet budgetter m.v. På dette grundlag kan vi belyse om det er attraktivt for beboerne at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening. Hvis initiativgruppen og vi vurderer, at det er et attraktivt køb, påbegyndes den videre proces og præsentationsmateriale til første beboermøde udarbejdes. Se specifikation af vores ydelser i højre kolonne.

Honorar for juridisk og økonomisk rådgivning
For god ordens skyld skal det understreges, at vi anvender princippet no-cure-no-pay. Det vil sige, at I kun betaler for den leverede bistand, såfremt stiftelsen af en andelsboligforening bliver en realitet.

Vi tilbyder bl.a.:

Kontakt os for yderligere information omkring rådgivning ifm. oprettelse af andelsboligforening