Byggeadministration.dk ApS

Vi har gjort en kompliceret proces nem for initiativtagerne!

Vi har gjort det til vores mål at rådgive og guide de beboere, der har taget initiativ til stiftelsen, nemt og professionelt igennem forløbet ved stiftelse en andelsboligforening. Vi tager ansvaret for processen, herunder udarbejdelse af alt det bagvedliggende materiale efter aftale med initiativgruppen / beboerne, således at vedtægter og finansieringsløsning m.v. bliver skræddersyet til jeres kommende andelsboligforening.  

Forløbet for initiativgruppen og beboerne ved stiftelse af andelsboligforening:

Step 1 - Brev fra udlejer - Tilbud om køb af ejendommen
Det følger af lejeloven og andelsboligloven, at udlejer skal tilbyde ejendommen på samme vilkår, som den sælges til anden side. Beboerne har nu 10 uger fra orienteringsbrevet er modtaget til at købe ejendommen og stifte en andelsboligforening. Den afsatte tid på 10 uger er rigeligt til at fremlægge gennemarbejdet materiale til beboerne og stifte en andelsboligforening. Dog anbefales det at starte processen hurtigst muligt!  

Step 2 - Initiativgruppen 
Vi anbefaler, at en mindre gruppe beboere hurtigst muligt danner en initiativgruppe, som kan arbejde videre med muligheden for at skabe en andelsboligforening. Når gruppen er dannet, anbefaler vi, at I informerer ejendommens beboere om, at gruppen er dannet og påbegynder processen med dannelse af andelsboligforening, således at der skabes ro for og omkring ejendommens beboere.  

Step 3 - Vælg juridisk og økonomisk rådgiver
I har brug for en professionel rådgiver, som kan rådgive jer gennem processen og udarbejde det nødvendige materiale og deltage på beboermøde, stiftende generalforsamling m.m. Vi håber naturligvis, at I vil benytte jer af vores rådgivning og erfaring i forbindelse med stiftelse af andelsboligforening.   

Step 4 - Første møde med juridisk og økonomisk rådgiver
På første møde gennemgår vi den fremadrettede proces og det økonomiske oplæg til det kommende beboermøde. På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål samt påbegynde grundlaget for den kommende andelsboligforening. 

Step 5 - Beboermøde
Vi deltager på beboermøde og gennemgår budgetter samt foreslået indskud og boligafgift for den enkelte beboer (lejlighed) samt besvarer alle spørgsmål fra beboerne vedrørende stiftelse af andelsboligforening.

Step 6 - Stiftende generalforsamling
Med udgangspunkt i tilbagemeldingen fra beboerne på beboermødet tilretter vi stiftelsesmaterialet i dialog med initiativgruppen. Vi forestår indkaldelse og afholdelse af den stiftende generalforsamling på ejendommen. Her gennemgår vi stiftelsesmaterialet (budgetter, vedtægter m.v.) i detaljer og besvarer alle spørgsmål fra beboerne vedrørende oprettelse af andelsboligforening. Teknisk rådgiver vil ligeledes deltage på generalforsamlingen og svare på spørgsmål om ejendommens stand og fremtidige vedligeholdelsesopgaver. 

Step 7 - Andelsboligforeningen - fra lejer til andelshaver
Vi sørger for det juridiske, økonomiske og administrative arbejde forbundet med overgangen til andelsboligforening. De beboere som er trådt ind i andelsboligforeningen, bliver nu andelshavere og de beboere, som ikke ønsker at træde ind i den nystiftede andelsforening forbliver lejere. 
 

Kontakt os

Skriv til os og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Klik her